Bảng báo giá các dòng sản phẩm đệm bông gạo

Ngày cập nhật 11/06/2015

Bảng báo giá các loại sản phẩm đệm bông gạo:

STT

Loại Hàng

Kích Thước

Độ Dày

Nặng

Giá Bán

1

Đệm

1m2 x 2m

7cm

1,900,000

10cm

>=13 klg

2,200,000

15cm

3,800,000

2

Đệm

1m4 x 2m

7cm

2,000,000

10cm

>= 15klg

2,400,000

15cm

4,000,000

3

Đệm

1m5 x 2m

7cm

2,100,000

10cm

>= 16klg

2,500,000

15cn

4,200,000

4

Đệm

1m6 x 2m

7cm

2,500,000

10cm

>= 16klg

2,900,000

15cm

4,600,000

5

Đệm

1m8 x 2m

7cm

2,700,000

10cm

>= 16klg

3,500,000

15cm

5,200,000

6

Đệm

2m x 2,4m

7cm

3,500,000

10cm

>= 20klg

4,800,000

15cm

7,000,000

7

Đệm

2m x 2m6

7cm

3,900,000

10cm

>=20klg

5,200,000

15cm

7,800,000


Tag:
Tin khác

Bình luận